Terug Tax Incentives & Kostenoptimalisaties
Ondernemingen in Vlaanderen worden geconfronteerd met de alom gekende fiscale druk en hoge loonkosten. Nochtans kunnen innovatieve ondernemers van heel wat opportuniteiten gebruik maken om die uitgaven te milderen. De MINT subsidie-experten zijn erop gericht om die fiscale stimuli en kostenbesparingen in uw onderneming toe te passen en te optimaliseren, met respect voor de geest én de letter van de wet, en zonder de vennootschapsstructuur of de operationele werking hiertoe aan te passen.
In de praktijk ervaren we dat tal van fiscale maatregelen vaak onderbenut blijven, zoals de innovatie-aftrek, de vermindering op de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekspersoneel en diverse regionale vrijstellingen.
De fiscale en sociale gunstmaatregelen die de MINT subsidie-experten voor u kunnen toepassen zijn:

Innovatie & Technologie:
Vrijstelling bedrijfsvoorheffing onderzoekers;
Innovatieaftrek;
Belastingskrediet; ....

Investeringen & Duurzaamheid:
Verhoogde investeringsaftrek voor Energiebesparende investeringen; ….

Personeel&Organisatie:
RSZ-verminderingen; ….