Terug Personeel & Organisatie
Ondernemingen moeten steeds competitiever worden, terwijl de vraag naar werkbaar werk en flexibiliteit dé uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn. Ook is de sociale wetgeving aan voortdurende veranderingen onderhevig. Een integraal en strategisch Human Resources Management is dan ook een basisvoorwaarde voor elke onderneming die wil groeien. De shift naar werkbaar werk impliceert de uitbouw van nieuwe structuren en systemen, idealiter met meer mogelijkheden rond autonomie, begeleiding en competentieontwikkeling vanuit het perspectief van de individuele medewerker.
HR Managers hebben veelal de handen vol met de uitbouw van zelforganiserende teams, de ontwikkeling van competentiegebaseerde HR-tools en bijhorende ontwikkelingsplannen op bedrijfs-, team en individueel niveau. Tegelijk moet ook voldoende aandacht gaan naar employer branding, motivatietrajecten, bedrijfscultuur, teamwerking, optimale beloningsmixen, enz. Een sterk HR Management bouwt mee aan de realisatie van de bedrijfsstrategie en biedt een duurzame oplossing voor een te hoog personeelsverloop, te weinig gemotiveerde medewerkers of chronische knelpuntvacatures.
Een proactief HR management is een strategische investering die een ROI oplevert op korte termijn, op voorwaarde dat ook de directe en indirecte loonkosten geoptimaliseerd zijn. De MINT subsidie-experten bieden een A tot Z-ondersteuning in het identificeren, verwerven en beheren van subsidies voor personeel en organisatie. De subsidiekanalen en -instrumenten die tot hun expertise behoren zijn:
Subsidiekanalen:
ESF, VLAIO, KMO Portefeuille
Subsidieinstrumenten
ESF Opleidingssteun; ESF DuurzaamLoopbaanbeleid; ESF AndersOrganiseren; KMOPortefeuille, StrategischeTransformatieSteun