Terug Investeringen & Duurzaamheid
De markt is constant in beweging en duurzaam ondernemerschap vraagt een permanente focus op de eigen strategische positionering. Een proactieve aanpak is bijgevolg een must. De focus bij dergelijke strategische oefeningen ligt op innovatie, de ontwikkeling van extra toegevoegde waarde en/of herpositionering in de waardeketen. Internationalisering is een van dé codewoorden in strategisch business development, want de groei op de eigen thuismarkt staat in zowat alle sectoren zwaar onder druk.
De (te) grote afhankelijkheid van dominante leveranciers en/of grondstoffen, zet ondernemingen er dan weer toe aan om zelf op zoek te gaan naar alternatieven.
Onafhankelijkheid van de volatiele marktprijzen, evenals de optimale inzet van de eigen competenties of de bediening van nieuwe markten zijn slechts een paar van de invalshoeken voor duurzaam & strategisch business development.
De MINT subsidie-experten zitten vaak op de eerste rij bij dergelijke strategische transformaties, en optimaliseren via de flankerende subsidies de ROI en de slaagkansen voor de onderneming.
De MINT subsidie-experten benutten voor u de juiste middelen en subsidies om uw strategische projecten en innovaties doorheen de fase van demonstratie en vermarkting te loodsen om het succes op acceptatie en implementatie in de markt te verhogen.
Subsidiekanalen en -instrumenten die hiervoor worden ingezet zijn:

Subsidiekanalen:
VLAIO; H2020, SME Instrument; EFRO 

Subsidieinstrumenten:
Strategische Transformatie Steun;
KMO Groeisubsidie;
Ecologiepremie+; Strategische Ecologie Steun;
SMEInstrument Phase1; SMEInstrument Phase2;
Fast Track 2 Innovation;
EFRO; INTERREG; LIFE+;
Verhoogde Investeringsaftrek