Terug Talent
MINT ondersteunt bedrijven om te groeien, en dit op een duurzame en mensgerichte manier. Strategisch omspringen met de beschikbare Human Resources door de medewerkers te versterken in hun rollen, taken en verantwoordelijkheden is hierbij een must, maar niet evident. Op basis van de toekomstvisie en de waarde-creërende processen werken we samen met onze klant stapsgewijs aan de implementatie van pragmatische en duurzame oplossingen op team en individueel niveau.
De MINT innovatie-architecten zijn gespecialiseerd in het uitwerken van duurzame oplossingen met aandacht voor mens en organisatie. Vraagstukken die we hierbij samen met onze klanten oplossen zijn: Wat voor organisatie willen we zijn en welke leiderschapsstijl hebben we daarvoor nodig? Hoe zien we mensen resultaatgericht samenwerken? Hoe kunnen we ons strategisch HRbeleid uitwerken ter ondersteuning van onze doelstellingen? Hoe kunnen we onze medewerkers in hun kracht zetten zodat ze hun sterktes ten volle kunnen inzetten en ontplooien? Vaak fungeren we hierbij ook als coach voor enkele sterkhouders in het bedrijf.