Terug Kwaliteitslabels
De MINT innovatie-architecten zijn erkende dienstverleners in de KMO Portefeuille voor de pijlers Opleiding en Advies. Onze klanten kunnen op die manier 30% tot 40% van de subsidiabele kosten recupereren, met een maximum van 10.000 euro tot 15.000 euro steun.
MINT ondertekende het West-Vlaams Charter Duurzaam Ondernemen. Dit certificaat toont aan dat MINT werkt aan een continue verbetering van de prestaties op sociaal, economisch en milieuvlak.
MINT ontving het kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds dat aangeeft dat we beantwoorden aan de EFQM-gebaseerde kwaliteitseisen in het kader van de ESF-projecten.