Terug Kwaliteitslabels
De MINT innovatie-architecten zijn erkende dienstverleners in de KMO Portefeuille voor de pijlers Opleiding en Advies. Onze klanten kunnen op die manier 30% tot 40% van de subsidiabele kosten recupereren, met een maximum van 10.000 euro tot 15.000 euro steun.
Onze gecertificeerde senior consultants in de innovatieve arbeidsorganisatie staan klaar om vanuit hun totaalaanpak mee te bouwen aan uw organisatie als een geheel. Ze stimuleren innovatie, creativiteit en verbetering binnen uw organisatie om competitief te blijven en tegelijkertijd aantrekkelijk te zijn als werkgever.
MINT ontving het kwaliteitslabel van het Europees Sociaal Fonds dat aangeeft dat we beantwoorden aan de EFQM-gebaseerde kwaliteitseisen in het kader van de ESF-projecten.