Terug DOE-methode
De MINT subsidie-experten en innovatie-architecten zijn ervaren denkers en doeners die enthousiast voor u aan de slag gaan. Door hun groot inlevingsvermogen en uitgebreide vakkennis boeken ze snel resultaten waardoor u een werkelijk meetbaar verschil ervaart dankzij de samenwerking. We stappen mee en zijn geëngageerd om u te ondersteunen in en tijdens de implementatie van uw project tot de resultaten verworven zijn. 
 
De DOE-methode uit zich in een integrale dienstverlening die de MINT subsidie-experten leveren doorheen het volledige subsidietraject:

Definiëren
- identificeren: subsidiabele projecten en de subsidiekansen in kaart brengen
- screenen: kosten/baten en haalbaarheid inschatten en bepalen
- scopen: het projectidee verder uitwerken tot een subsidiabel project

Ontwikkelen
- analyseren: verzamelen van projectrelevante data
- integreren: subsidietechnische vormgeving van het aanvraagdossier
- verwerken: uitschrijven van de subsidieaanvraag en ondersteunen bij negotiatietraject tot toekenning steun

Ervaren
- subsidiebeheer: voeren van financieel en inhoudelijk subsidieprojectbeheer
- subsidieadministratie: administratieve opvolging van gesteunde projecten
- projectbeheer: uitgebreide ondersteuning van consortia en projecten
De DOE-methode wordt door de MINT innovatie-architecten toegepast door een praktische en bruikbare aanpak te hanteren:

Definiëren
- identificeren: doelstellingen en criteria in kaart brengen
- screenen: organisatie- en medewerkersbehoeften bepalen met perspectief op groei en innovatie
- scopen: buy-in en draagvlak voor verandering creëren door het aanreiken van een denkkader

Ontwikkelen
- analyseren: huidige en gewilde situatie op organisatie, proces- en teamniveau
- integreren: vormgeven van het herontwerp en het plan van aanpak naar verandering
- verwerken: uitwerken van tools op maat van het bedrijf

Ervaren
- verankeren: resultaten kenbaar maken binnen de organisatie en de betrokkenheid verhogen
- opleidingen: versterken van de teams en leidinggevende door opleiding en workshops over innovatiemanagement, leiderschap, team- en samenwerking, projectmanagement, verandermanagement, coach the coach, …
- coaching: individuele begeleiding en bijsturing
 
Kwaliteitslabels